תרגול קריאה - השתלמות למורים (3 שעות)

סדנה מרוכזת בה מתנסים ביסודות השיטה והתפישה הלימודית בשיטת הקול קורא. הסדנאות חושפות את ליבה של השיטה: 5 טקסטים מקוריים, תרגול בתנועה ולמידה עם רגשות.

תמצית הסדנה

  • טקסטים מקוריים - תרגול ועבודה באמצעות סיפורים אישים הכתובים כסצנות מתוך מחזה. החומרים מותאמים לגילים שונים, בנים / בנות, נוער ועברית כשפה שנייה.

  • תנועה - השפעתה של התנועה הפיזית על המילה הכתובה (הפעלת החוש הפרופריוצפטיבי).

  • הזדהות - הרגשות והחושים כמרכיבי יסוד בתפישת הלמידה.

  • סבטקסט - על הגלוי והסמוי בקריאות ופעולות חוזרות ונשנות.

  • חיקוי ומשחק - קריאה תיאטרלית ומשוחקת במצבים משתנים.

© 2007-2019 Adi Segev, Roberto Chernitsky, Know More Education & Technology Ltd.

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle