שלושה טיפים להורים

הכי קשה לשחרר, הכי קל להגיד "לשחרר", אבל זו העבודה הכי חשובה והכי יעילה שיש לעשות בשלב הראשון. ברגע שאנחנו מצליחים לראות את הילד שלנו מעבר לקושי שלו, לראות במה הוא טוב, ומה הוא כן יכול לעשות, מה הוא אוהב, ומה הוא רוצה לעשות בשמחה, אז אני משוכנעת שיהיה לו יותר קל לגייס את עצמו בביטחון אל מול מה שקשה כל כך.

מכיוון שהילד מרגיש את הקושי שלו רוב הזמן, זה לא עוזר לו, כשאנחנו מזכירים לו את הנושא בכל הזדמנות אפשרית, הקושי הופך למרכז היחסים שלנו איתו, מה שלא נותן לו פנאי אמיתי להיות בתוך הפיתרון המעשי, אלא רק בבעיה שבסופו של דבר גורמת לו להימנעות והסתרה

From your blog's settings, choose a layout for your blog feed that suits your style. For example, a tiled layout is popular for helping visitors easily discover more posts that interest them. Or, choose a classic single column layout that lets readers scroll down and see your post topics one by one. The full post layout opens the entire post in an endless scroll.

Every layout comes with the latest social features built in. Readers will be able to easily share posts on social networks like Facebook and Twitter, view how many people have liked a post, made comments and more.


Tip:

Mix and match your look. Choose one layout for your blog's homepage and a different one for your category pages. You can change your layouts at any time, even after you’ve published your blog.


Here’s how to do it:

  1. Head to Settings > Categories

  2. Click on the 3 dots icon

  3. Click Edit


0 views0 comments

Recent Posts

See All